Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เปิด

เปิด 10 นโยบาย ‘บิ๊กเด่น’ ผบ.ตร.คนใหม่

ฟังนโยบายการบริหารราชการ ตร. โดยมี นโยบายให้มีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ และ การยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ