Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เท่ห์

‘เท่ห์’ นำทัพศิลปินจิตอาสา เตะฟุตบอล จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ ร.ร.มูลมังหลวงปู่ชอบ

กลุ่มศิลปินจิตอาสาที่สร้างประโยชน์แก่สังคม เท่ห์-อุเทน พรหมมินทร์ หลังตั้งทีมฟุตบอล “ศิลปินจิตอาสา” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาทุนทรัพย์ไปบำบัดทุกข์ประชาชน เมื่อยามประสบวิกฤตเภทภัย ทั้งจากธรรมชาติ หรือน้ำมือมนุษย์