Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เต็มไปด้วยความรัก

นางสาวณิชารัศม์ ควงแขน นายธีรวัฒน์ เข้าพิธีมงคลสมรส เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น

คุณ วนิดา วัฒนะเวชศักดิ์ และคุณ สุขใจ เสร็จสวัสดิ์ ให้การต้อนรับ ดร. สมบัติ คุรุพันธ์ อดีตปลัดการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าว-สาว