Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เตรียมพร้อม

มาดามหยก นำทัพ!! พรรครวมแผ่นดิน จัดอบรม-ปฐมนิเทศ ให้ความรู้กฎหมายเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

พรรครวมแผ่นดินได้มีการจัดอบรม-ปฐมนิเทศ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. สี่ภาค เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.พรรคการเมือง