Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เดี๋ยวก็รัก

ททท. จับมือพันธมิตรกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยแคมเปญ “เมืองรอง ต้องไป ลองเที่ยว เดี๋ยวก็รัก” หวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อให้เดินทางท่องเที่ยวพื้นที่เมืองรองมากยิ่งขึ้น

(ททท.) จัดแคมเปญ “เมืองรอง ต้องไป ลองเที่ยว เดี๋ยวก็รัก” หวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อให้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง โดยนำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับการใช้บริการต่างๆ