Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เชื่อมั่น

“บิ๊กน้อย” นำทัพนักกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่เข้าทำเนียบ ก่อนเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา เชื่อมั่นโกยเหรียญทองมากกว่าครั้งก่อน

"บิ๊กน้อย" นำทัพนักกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่เข้าทำเนียบ ก่อนข้าร่วมเข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา เชื่อมั่นโกยเหรียญทองมากกว่าครั้งก่อน

“โกวิฐ” เชื่อมั่นเบื้องบนดลใจ ให้สร้าง “เส้นทางเกียรติยศ”

“โกวิฐ วัฒนกุล” นักแสดงมากความสามารถ ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบก ให้เป็นผู้ดำเนินงานสร้างและผู้กำกับ ภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติชุด “เส้นทางเกียรติยศ”