Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เขตอ่าวบ้านดอน

บูรณาการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายในเขตอ่าวบ้านดอน อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี

ในปัจจุบัน ในอ่าวบ้านดอนเป็นช่วงที่มีลูกหอยแครงเกิดเป็นจำนวนมาก และมีชาวบ้านได้ออกมาหาลูกหอยด้วยวิธีงม โดยใช้วิธีตักด้วยมือ มีกลุ่มคนเป็นจำนวนมากดำเนินการหาลูกหอยใช้เรือลากอุปกรณ์คราด