Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ อุโมงค์ลอดใต้สี่แยกหัวโป่ง

สส.ราชบุรี รวมไทยสร้างชาติ ขอบคุณ “รมว.คมนาคม-กรมทางหลวง” ศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้สี่แยกหัวโป่ง

สส.ราชบุรี รวมไทยสร้างชาติ ขอบคุณ “รมว.คมนาคม-กรมทางหลวง” จัดงบ 22 ล้าน ศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้สี่แยกหัวโป่ง แก้ปัญหารถติดบริเวณสี่แยกหัวโป่ง อ.บ้านโป่ง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและนักท่องเที่ยวจากปัญหารถติด