Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ หน้าลานวัด

legal clinic : ละครเด็กหน้าลานวัด

ชะตาชีวิตให้ผกผันให้ต้องเปลี่ยนบทบาทของชีวิต ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ จึงเดินทางไปรายงานตัวกะทางมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอาจารย์ประจำ สอน ป.โท ที่เพิ่งเปิดเป็นปีแรก เรียกว่าเปิดตัวพร้อมกันทั้งอาจารย์และลูกศิษย์