Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ สมทบกองทุน

“บ่าววี” หนุนตลาดนัดคนข่าวบันเทิง ผุด “มูเตเวิร์สสัญจร” สร้างแบนด์อาหารสุขภาพ หาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการนักข่าวบันเทิง

งาน ตลาดนัดคนข่าวบันเทิง ตอน “มูเตเวิร์ส” (MOOTEVERSE) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 – วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 โซน D ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น.

ชมรมนักข่าวบันเทิง & MBK Center จัดงานตลาดนัดคนข่าวบันเทิง ดารา-หมอดูชื่อดัง ร่วมงานระดมเงินสมทบกองทุนสวัสดิการนักข่าวบันเทิง

ชมรมนักข่าวบันเทิง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงาน ตลาดนัดคนข่าวบันเทิง ตอน “มูเตเวิร์ส” (MOOTEVERSE) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 - วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 โซน D ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 20.00 น.