Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

‘กวาง กมลชนก’ รับรางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นลูกแม่โดม วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 88 ปี

พิธีมอบเข็มและโล่เกียรติยศ ประจำปี 2564-2565 รวมถึง ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในปี 2564-2565 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์