Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ ทำบุญ 7 วัน

ทำบุญ 7 วันครูชาลี อินทรวิจิตร ครอบครัวเตรียมการณ์ใหญ่ “คืนครูชาลี สู่ท่าฉลอม”

นางธิดา อินทรวิจิตร ในฐานะภรรยา ได้ปรึกษากับมูลนิธิลือประเสริฐ อันเป็นต้นสกุลเดิมของครูชาลี หรือ สง่า ลือประเสริฐ เมื่อครั้งอดีต จนได้ข้อสรุปเป็นไปตามเจตนารมณ์ของครูชาลี ก่อนสิ้นอายุขัย ที่ได้ขอให้นำอัฐิไปทำพิธีลอยอังคารบริเวณปากอ่าวท่าฉลอมแม่น้ำท่าจีน ใกล้วัดช่องลม และบ้านเกิดของครูชาลี