Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ ทางทะเล

ศรชล.ภาค ๒ เร่งการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างต่อเนื่อง

ศรชล.ภาค 2 โดย พลเรือตรีสุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา ร่วมกับ นาวาเอกวศากร สุนทรนนท์ รอง ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการ สร้างความรับรู้ให้กับประชาชน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี