Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ ตรวจสอบเรือประมงต่างชาติ

ศรชล.ภาค 2 บูรณาการหน่วยงานในโครงสร้าง ศรชล. “ตรวจสอบเรือประมงต่างชาติ” ลักลอบเข้ามาซ่อมทำ ภายในประเทศ…โดยไม่ได้รับอนุญาต!!!

น.อ.สามารถ กลิ่นคำหอม หัวหน้าศูนย์ควบคุม ฯ ได้ตรวจพบเรือสัญชาติอินโดนีเซีย จำนวน ๕ ลำ เข้ามาจอดซ่อมทำในอู่เรือศรีสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา