Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ ชื่อดัง

ทอมมาโซ เซ็คคา จากบาร์ ‘คัมพาริโน’ ชื่อดังในแกลเลอเรีย เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นเจ้าภาพจัดงาน ‘CAMPARINO MASTERCLASS’ ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ

เหล่าบาร์เทนเดอร์ชาวไทย ไปทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์ของคัมพารี ตั้งแต่ ‘คาเฟ่ คัมพารี’ แหล่งกำเนิดของ ‘อะเปริทิโว่’ วัฒนธรรมการดื่มของชาวอิตาเลียน ไปจนถึงบาร์ ‘คัมพาริโน’ อิน แกลเลอเรีย