Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

Content Writer

Content Writer

วปอ. ติวเข้มนำ นศ. รับการฝึก NDCEx 66 เพื่อมีความพร้อมรับมือวิกฤติประเทศ

"วปอ." เตรียมจัดการฝึก NDCEx 66 เพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหาภัยด้านความมั่นคง การก่อการร้าย และสงครามไซเบอร์ เพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการรับมือวิกฤติของประเทศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

“รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สถาปนา 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ”

เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

ครั้งแรก! แสนสิริ จับมือนักออกแบบและศิลปินระดับประเทศ เปิดตัวโปรเจกต์ “ARTIZEN” พื้นที่แห่งโอกาส เอ็มพาวเวอร์ New Talent

ครั้งแรก! แสนสิริ จับมือนักออกแบบและศิลปินระดับประเทศ เปิดตัวโปรเจกต์ “ARTIZEN” พื้นที่แห่งโอกาส เอ็มพาวเวอร์ New Talent

สธ.พัฒนาศักยภาพจัด “การอบรมหลักสูตรนวดไทย” ปั้นหมอนวดมือทอง สนับสนุน Soft power ภูมิปัญญาไทย

สธ.พัฒนาศักยภาพจัด “การอบรมหลักสูตรนวดไทย” ปั้นหมอนวดมือทอง สนับสนุน Soft power ภูมิปัญญาไทย