ธีร์ ธีร์ธรรม ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยตามแนวพระราชดำริ

ธีร์หรือชื่อเดิมคือ ธีรพล ถาวงษ์กลาง ได้กล่าวถึงงานศิลปะ ว่าศิลปะทุกแขนงย่อมมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  ศิลปะไทยก็เช่นกัน ในสมัยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้ให้อ.พินิจ สุวรรณบูรณ์
.
เขียนภาพพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ยังคงเขียนเป็นแบบภาพถ่าย ไม่เป็นภาพไทยที่มีมุมมองแบบนกมองอย่างเช่นงานจิตรกรรมไทย และเมื่อมีพระราชดำรัสให้เขียนประวัติของหอพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง  ทรงให้เขียนแนวร่วมสมัย  เครื่องแต่งกาย สถาปัตฯ ทุกสิ่งล้วนให้เสมือนจริง แต่มีมุมมองแบบอย่างโบราณ คือ แบบนกมอง ธีร์จึงมีแนวความคิดว่าศิลปะไทยต้องก้าวไปข้างหน้าเกิดยุคใหม่ของศิลปะไทยเพราะส่วนที่อนุรักษ์นั้นก็มีหน่วยงานนี้อยู่แล้ว
.
งานจิตรกรรมไทยในอดีตที่ผ่านมาได้บันทึกเรื่องราวต่างๆ ในงานเขียนภาพโดยจิตนาการเป็นส่วนใหญ่
.
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในยุคศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จนมาถึงปัจจุบันงานเขียนแนวพระราชดำริก็เกิดขึ้น จึงเป็นแรงบัลดาลใจให้ธีร์ยึดการเขียนแนวพระราชดำริ มาสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อบันทึกเหตุการณ์ประทับใจของบุคคลและสถานที่จริงที่มีหลักฐานชัดเจนในการทำงาน เข้ากับสถานะการณ์จริงในปัจจุบัน โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรมไทย
.
ผลงาน
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหัวลำโพง สามย่าน
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดท่าพระ ธนบุรี
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภัทรสิทธาราม อุทธยาน จ.นครสวรรค์
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบุคคโล ธนบุรี
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดปลูกศรัทธา ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
เขียนภาพการประชุม ครม. ทำเนียบรัฐบาล
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เจดีย์วัดวังมะนาว ธนบุรี-ปากท่อ ราชบุรี
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เจดีย์วัดป่าสุนันท์ฯ กาญจนบุรี
.
ตกแต่งศิลปกรรมในโรงละคร อักษรา คิงส์พาวเวอร์ อนุสาวรีย์
เขียนภาพรามเกียรติ์ ในห้องอาหารคิงส์พาวเวอร์
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองหมี-หนองก้าว อ.กุดชุม จ.ยโสธร ฯลฯ
.
ในอนาคตเราคงได้เห็นครูศิลปะไทยผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแนวร่วมสมัย ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะไทย ได้ทางช่องทาง
.
Facebook : Theeraphol Thawongklang  เพจ จิตรกรรมไทย ธีร์ ธีร์ธรรม

E-mail : theeraphol13@gmail.com หรือ T.  092-365-9661