ผอ.วปอ. เปิดหน่วยรับ นศ.วิทยาการทัพ USA โอกาสมาดูงาน และกระชับสัมพันธ์

“ผอ.วปอ.สปท.” พร้อม “รองเอก” เปิดหน่วยต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยการทัพ สหรัฐฯ ได้เดินทางมาดูงานในประเทศไทย ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยน แนวความคิดในการจัดการศึกษาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน แบ่งปันองค์ความรู้ที่หลากหลาย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 เม.ย. 67 พล.ท.ทักษิณ สิริสิงห ผอ.วปอ.สปท., พล.ต.กฤตพันธุ์ รักใคร่ รอง ผอ.วปอ.สปท. และ พล.ต.อัครเดช ประทีปอุษานนท์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ซาชารี อบูซา, พันเอก โทมัส สตีเวนสัน และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยการทัพ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาดูงานในประเทศไทยซึ่งมีการแลกเปลี่ยน แนวความคิดในการจัดการศึกษาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

โดยทั้ง 2 หน่วยระหว่าง สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยการทัพ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวทีนี้ในการพัฒนาและแบ่งปันองค์ความรู้ที่หลากหลาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน โดยผู้แทนจากวิทยาลัยการทัพ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวขอบคุณในการต้อนรับในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน.

#วปอ #วิทยาลัยการทัพสหรัฐ #กระชับสัมพันธ์