แม่บ้านทหารบก กองทัพภาค 4 ขอรับการบริจาคเครื่องครัว ช่วยบรรเทาทุกข์คนบ้านพัง

จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ 50 ปี ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา และยะลา หลังจากสถานการณ์ดีขึ้น จากการสำรวจพบว่าจุดที่สาหัสที่สุดอยู่ที่อำเภอสุขิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งโคลนถล่ม บ้านพังทั้งหลัง จำนวน 46 หลังคาเรือน และเดือดร้อนสาหัส ข้าวของถูกน้ำพัดพาไป เสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งกลายเป็นสีน้ำตาล เข้าของทุกอย่างจมอยู่ใต้โคลน อีกประมาณ 200 หลัง

โดยหากมีการเปรียบเทียบข้อมูลความเสียหายทั้งหมดของการเกิดอุทกภัยในภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 จนถึง วันที่ 8 มกราคม 2567 พื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด 4 อำเภอ 8 ตำบล 12 หมู่บ้าน 1,106 ครัวเรือน 3,775 คน, พื้นที่จังหวัดยะลาได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ 36 ตำบล 157 หมู่บ้าน 6,898 ครัวเรือน 27,714 คน, พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้รับผลกระทบ 13 อำเภอ 68 ตำบล 410 หมู่บ้าน 28,049 ครัวเรือน 109,545 คน, พื้นที่จังหวัดสตูล ได้รับผลกระทบ 1 อำเภอ 4 ตำบล 16 หมู่บ้าน 1,801 ครัวเรือน และจังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ 51 ตำบล 293 หมู่บ้าน 18,340 ครัวเรือน โรงเรียน 254 แห่ง มัสยิด 13 แห่ง วัด 18 แห่ง ต้องอพยพ 138 ครัวเรือน 557 คน ไร้ที่อยู่อาศัย สูญหาย 4 ราย พืชผลการเกษตรที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย สัตว์ล้มตายอีกเป็นจำนวนมาก สาเหตุจากปรากฎการณ์โลกร้อน ที่ทำให้ฝนตกยาวนานขึ้น การสะสมของปริมาณน้ำจำนวนมาก จนไม่สามารถระบายได้ทัน สาเหตุของโคลนถล่ม เกิดจากการลักลอบตัดไม้ใหญ่บนภูเขา ที่อำเภอสุขิริน ส่งผลให้รากไม้และท่อนซุงไหลลงมาจากเขา กระแทกบ้านเรือนพังพินาศทั้งหลัง จนเหลือแต่ตอ โคลนทับถมในหมู่บ้านสูงเป็นเมตร

ล่าสุด ปิยะนุช ศกุนตนาค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 พร้อมสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เข้าไปช่วยทำครัวสนามและมอบถุงยังชีพให้ ทั้งตอนนี้ได้รับถุงยังชีพพอสมควรแล้ว แต่ยังประกอบอาหารไม่ได้ เพราะไม่มีหมัอข้าว กะทะ ตะหลิว ครก จาน ชาม ช้อน ฯลฯ “อยากขอเมตตาทุกท่านให้ช่วยกันส่งข่าว ขอบริจาคเครื่องครัว ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่น่าสงสารเหล่านี้ค่ะ เป็นของมือสองก็ได้นะคะ แล้วแต่จะเมตตาผู้เดือดร้อน ตอนนี้ทุกบ้านยังกลับเข้าไปไม่ได้เพราะบ้านถล่มทั้งหลัง เหลือแต่ตอบ้านก็มี ครอบครัวยังต้องอาศัยกันอยู่ข้างถนน ลำบากอย่างสาหัสจริงๆ”

สำหรับผู้มีจิตอาสาอยากร่วมช่วยเหลือสามารถส่งสิ่งของตามที่อยู่จัดส่ง พันโทสกล มีสัมฤทธิ์ ร.151 พัน.2 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทร. 084-9682525
สถานการณ์น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ 50 ปี ครอบคลุมจังหวัดปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา และยะลา https://www.youtube.com/watch?v=EJjLq9FhiJ4

#แม่บ้านทหารบก #กองทัพภาค4 #ช่วยบรรเทาทุกข์