Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

“จุดเริ่มต้นสู่ความร่วมมือ” มหาวิทยาลัยแซคยอง ประเทศเกาหลี ร่วมมือ องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES และโรงเรียนเกาหลีล้านนาเชียงราย ผลักดันโครงการส่งเสริมวิชาชีพ สู่ประเทศเกาหลี

โดยบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการมหาวิทยาลัยแซยอง ประเทศเกาหลี, องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES (Youth Exchange Scholarship) และ โรงเรียนเกาหลีล้านนา จ.เชียงราย ในการส่งเสริมยกระดับการศึกษา ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ เพิ่มทักษะด้านภาษาที่ดี อีกทั้งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการรับเข้าทำงานหลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษาต่อยังประเทศเกาหลี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 อาคารยุวทูต องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES (Youth Exchange Scholarship) ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ตัวแทนมหาวิทยาลัยแซคยอง ประเทศเกาหลี นำโดย Mrs. Shim Yoon-sook, President of Saekyung University, Mr. Sun wook Hwang Vice President of Saekyung University, Dr. Eum Kwang-yeol Director of Yeongweol-gun Industrial Promotion Agency, Mr. Lee Jae Wook CEO of ICN Korea, นายอาคม – นางบรรจง ริมทอง ผู้บริหารองค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES และนายศุภชัย รีฟุ้งเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเกาหลีล้านนา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ผลักดันโครงการส่งเสริมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยแซคยอง ประเทศเกาหลี โดยมีผู้ติดตามจากประเทศเกาหลี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้

โดยบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการมหาวิทยาลัยแซยอง ประเทศเกาหลี, องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES (Youth Exchange Scholarship) และ โรงเรียนเกาหลีล้านนา จ.เชียงราย ในการส่งเสริมยกระดับการศึกษา ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ เพิ่มทักษะด้านภาษาที่ดี อีกทั้งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการรับเข้าทำงานหลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษาต่อยังประเทศเกาหลี

“มหาวิทยาลัยแซยอง ประเทศเกาหลี ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการศึกษาที่มีความทันสมัย และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่แตกต่าง, รวมทั้งการแลกเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา ระหว่างประเทศพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ” ชิม ยุน ซุก ประธานมหาวิทยาลัยแซยอง ประเทศเกาหลี กล่าว

สำหรับ องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES (Youth Exchange Scholarship) ถือเป็นองค์กรเอกชนที่ให้บริการงานด้านการศึกษากว่า 30 ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 โดยได้ก่อตั้งสำนักงานแห่งแรกขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เยาวชนคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกจาก YES คือ คุณชนนี ริมทอง ซึ่งได้เดินทางไปรับการปฐมนิเทศที่ประเทศฮ่องกง ต่อมาองค์กรในสหรัฐอเมริกาเห็นว่าคุณอาคม ริมทอง เข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อไปศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จึงเชิญคุณอาคม ริมทอง เป็นอาสาสมัครจากวันนั้น จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2535 YES ได้ริเริ่มมอบทุนการศึกษาในโรงเรียนให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส และในปัจจุบันได้มีการมอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ปีละ 3 ทุนมากว่า 27 ปี จนถึงปัจจุบัน และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถใช้สถานที่ในโรงเรียนเป็นที่รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ CSIET (Council on standards for international Education Travel) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบมาตรฐานขององค์กรการแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ปี 2546 ได้ก่อตั้งโรงเรียนยุวทูตศึกษาแห่งแรกที่กรุงเทพฯ ปี 2548 ได้ก่อตั้งโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ที่จังหวัดอุบลราชธานี และในปี 2561 ได้จัดตั้งโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ให้เรียนฟรี และในปัจจุบันสำนักงาน YES ตั้งอยู่ที่ อาคารยุวทูต ชั้น 2 เลขที่ 9/19 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน YES มีโครงการต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถรับผู้เข้าร่วมโครงการ อายุ 12 ปีขึ้นไป

และ โรงเรียนเกาหลีล้านนา จังหวัดเชียงราย มีนายศุภชัย รีฟุ้งเจริญทรัพย์ ก่อตั้งปี2555 เปิดสอนหลักสูตร เตรียมสอบเพื่อไปทำงานเกาหลีถูกต้องตามกฏหมายระบบ EPS THAILAND มีหลักสูตร วัฒนธรรมภาษาเกาหลีก่อนบินไปทำงาน (เตรียมบิน) เปิดสอนหลักสูตร นักเรียน นักศึกษา เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรียนต่อในประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้.

#มหาวิทยาลัยแซคยอง #องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชนYES #โรงเรียนเกาหลีล้านนาเชียงราย