คุณพ่อวรสิทธิ์-คุณแม่รำเพย วุฒิพันธุ์ชัย พร้อมครอบครัว ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดพันธวิชา จ.อำนาจเจริญ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรคุณ, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย ได้ประกอบพิธีเบิกเนตรองค์พระสุโขทัย ปางประทานพร พระโมคคัลลา-สารีบุตร และเปิดศาลาอเนกประสงค์มังกรคำตัน ในงานทอดกฐินสามัคคี วัดพันธวิชา ตำบลบ้านห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ สร้างถวายโดย คุณพ่อวรสิทธิ์-คุณแม่รำเพย วุฒิพันธุ์ชัย พร้อมครอบครัว และร่วมทอดกฐินสามัคคี ยอดปัจจัยรวมทั้งสิ้น 6,011,653.21 บาท โดยภายในงานมี ประชาชนพุทธศาสนิกชนมาร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก

#ทอดกฐิน #กฐินสามัคคี #วัดพันธวิชา