Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

สภากาชาดไทย… ชวนออเจ้านุ่งโจงห่มไทย ย้อนวันวานเที่ยว “งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖” ณ สวนลุมพินี และ www.งานกาชาด.com

โดยภายในงานแถลงข่าวได้มีการนำเสนอเรื่องราวจาก “กาลก่อน • กาลนี้ • กาลหน้า - สำราญใจในวันวานสู่งาน วันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖” กับ ๕ สถานที่จัดงานวันกาชาด ตั้งแต่ท้องสนามหลวง พระราชอุทยานสราญรมย์ สถานเสาวภา สวนอัมพร และสวนลุมพินี การแสดงโชว์พิเศษบอกเล่าเรื่องราวของการจัดงานวันกาชาดจากอดีตสู่ปัจจุบัน การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม และการแสดงแฟชั่นโชว์ “นุ่งโจงห่มไทย ๑๐๐ ปี งานวันกาชาด” จากนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมด้วยศิลปินดารานักแสดงหลากหลายสังกัดให้เกียรติมาร่วมงานมากมาย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์นันทนาการลุมพินี สวนลุมพินี กองอำนวยการจัดงานกาชาด โดยคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ จัดงานแถลงข่าว “งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖” รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedCrossFairCenturyOfCharity ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กาลก่อน • กาลนี้ • กาลหน้า” สำราญใจในวันวานสู่งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พร้อมเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวงาน ในปีนี้ “นุ่งโจงห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖” เพื่อร่วมย้อนวันวานงานวันกาชาดในอดีต โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ และผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม การไฟฟ้านครหลวง และกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดฯ ร่วมงานแถลงข่าว

โดยภายในงานแถลงข่าวได้มีการนำเสนอเรื่องราวจาก “กาลก่อน • กาลนี้ • กาลหน้า – สำราญใจในวันวานสู่งาน วันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖” กับ ๕ สถานที่จัดงานวันกาชาด ตั้งแต่ท้องสนามหลวง พระราชอุทยานสราญรมย์ สถานเสาวภา สวนอัมพร และสวนลุมพินี การแสดงโชว์พิเศษบอกเล่าเรื่องราวของการจัดงานวันกาชาดจากอดีตสู่ปัจจุบัน การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม และการแสดงแฟชั่นโชว์ “นุ่งโจงห่มไทย ๑๐๐ ปี งานวันกาชาด” จากนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมด้วยศิลปินดารานักแสดงหลากหลายสังกัดให้เกียรติมาร่วมงานมากมาย

ทั้งนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ กล่าวว่า “งานกาชาดประจำปีเป็นงานมหกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศลที่ได้สืบทอด สานต่อ และสร้างสรรค์ด้วยวิวัฒนาการตามยุคสมัยทั้งรูปแบบและสถานที่จัดงาน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๖ ณ ท้องสนามหลวง ต่อมาพ.ศ.๒๔๗๑ได้ย้ายสถานที่จัดงานมาที่พระราชอุทยานสราญรมย์ กระทั่งพ.ศ.๒๔๘๑ ได้ย้ายมาที่สถานเสาวภา พ.ศ.๒๕๐๐ ย้ายมาที่สวนอัมพร ขยายไปจนถึงสนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีเว้นว่างในบางปีตามสถานการณ์บ้านเมือง และในพ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาที่สวนลุมพินีและเริ่มพัฒนาต่อยอดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเที่ยวงาน หรืออยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศได้มีส่วนร่วมหรือเสมือนได้มาเที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินี
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจพระบรมราชูปถัมภก องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมถึงเพื่อเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยและสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม สโมสร ผู้มีอุปการคุณและประชาชนทั่วไปในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล และเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค และกำจัดภัย แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสต่อไป”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ ได้กล่าวถึงกิจกรรมความพิเศษที่จัดขึ้นในงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ สวนลุมพินี ว่า “ในปีนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้ร่วมย้อนวันวานงานวันกาชาดมากมาย อาทิ การจัดแสดงกระบวนแห่รถงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ กิจกรรม “ถนนย้อนวันวาน รื่นเริง งานวันกาชาด” เป็นกิจกรรมการแสดงกลางแจ้งที่เคยสร้างความประทับให้ผู้มาเที่ยวชมงานกาชาดในอดีตที่ผ่านมา เช่น การโชว์วงโยธวาทิต การแสดงสุนัขตำรวจ การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง การแสดงเชิดสิงโต การแสดงกระบี่-กระบอง การแสดงมวยไทยโบราณ มวยตับจาก รวมถึงกิจกรรม “ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี” เป็นการนำกิจกรรมการแสดงบนเวทีลีลาศ ณ สวนอัมพร กลับมาเปิดฟลอร์เพื่อให้ได้ย้อนความทรงจำแห่งความรื่มรมย์กันอีกครั้งหนึ่ง โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ ศูนย์นันทนาการลุมพินี กิจกรรมชวนร่วมถ่ายภาพหรือเก็บภาพกับนิทรรศการ ๕ สถานที่จัดงานวันกาชาด ตั้งแต่ท้องสนามหลวง พระราชอุทยานสราญรมย์ สถานเสาวภา สวนอัมพร และสวนลุมพินี”

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ เล่าถึงกิจกรรมความพิเศษในส่วนของงานกาชาดออนไลน์ว่า “กิจกรรมที่จัดขึ้นในส่วนของ www.งานกาชาด.com เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้สอดคล้องกับ ๕ สถานที่ในการจัดงานกาชาดในอดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ สนามหลวง พระราชอุทยานสราญรมย์ สถานเสาวภา สวนอัมพร สวนลุมพินี โดยได้ทำการแบ่งลักษณะออกเป็นเกาะในจินตนาการและในแต่ละเกาะจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

ประกอบด้วย การประกวดอวตาร แต่งชุดไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นการประกวดแบบรายวันในรูปแบบ Chibi Character Design โดยเสื้อผ้าและไอเทมแต่ละแบบมีคะแนนที่แตกต่างกัน รถรางสายมู เป็นกิจกรรมที่พาผู้เที่ยวงานวันกาชาดไปไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ๙ สถานที่ Pick a card เป็นการตรวจดวงชะตารายวัน ทั้งในด้านความรัก การเงิน และการทำบุญ การแข่งว่าวมาราธอน เป็นการจำลองบรรยากาศจริงที่สนามหลวง โดยจะมีว่าวฟรีให้เป็นแบบมาตรฐานและตกแต่งตามจินตนาการ บ้านผีสิงแบบออนไลน์ นิทรรศการร้อยรูปภาพร้อยเรื่องราวงานวันกาชาด เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของงานวันกาชาดที่ประชาชนไม่เคยทราบ ภาพยนตร์สั้นที่หาชมได้ยากมากถึง ๑๗ เรื่อง อาทิ เรื่องขนมเปี๊ยะของอากง เรื่องหนุมานเผชิญภัยครั้งใหม่ เรื่องแหวนวิเศษ เรื่องหลุมศพที่ลือไซต์เรื่องจำเริญ-จิมมี่ เรื่องนิ้วเพชร เรื่องฉากเพลงมือเสือ ฯลฯ Game Center เป็นพื้นที่ๆของการเล่นเกมต่างๆบนแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ที่ได้รวบรวมไว้มากมายหลายเกมหลายรูปแบบ สามารถเล่นได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง Jigsaw ต่อความทรงจำ เป็นกิจกรรมที่สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของผู้เที่ยวชมงานกาชาด เพราะหากทำกิจกรรมครบทั้ง ๑๓ กิจกรรม จะมีสิทธิ์ลุ้นทองคำในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ สลากกาชาดออนไลน์ โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่จัดให้มีการจำหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ และเป็นครั้งแรกที่สภากาชาดไทยได้จัดทำสลากกาชาดจำหน่ายเองเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยโดยมีจำหน่ายทั้งแบบเดี่ยวและแบบเล่ม ซึ่งแบบเดี่ยวจำหน่ายราคาใบละ ๑๐๐ บาท ส่วนแบบเล่มมี ๒๐ ใบ จำหน่ายราคาเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท สามารถซื้อได้ที่ www.งานกาชาด.com นอกจากนี้ยังสามารถร่วมทำบุญด้วยการซื้อสลากกาชาดออนไลน์ได้กับอีก ๘ หน่วยงานเช่นกัน และพยากรณ์ออนไลน์ มีนักพยากรณ์เข้าร่วมจากหลากหลายสถาบัน ได้แก่ สิริวัฒนาพยากรณ์ สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย และการจำหน่ายสินค้า E-Commerce ร้านค้าโครงการส่วนพระองค์ ร้านค้าเหล่ากาชาดจังหวัด ร้านค้าเอกชน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากร้านสภากาชาดไทย ฯลฯ”

กองอำนวยการจัดงานกาชาด จึงขอเชิญชวนทุกท่าน “นุ่งโจงห่มไทย” เที่ยวงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedcrossFairCenturyOfCharity” โดยทุกท่านสามารถสร้างสรรค์ชุดได้ตามสไตล์ที่เป็นตัวเองเพื่อร่วมย้อนวันวานงานวันกาชาดในอดีตได้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. วันสุดท้ายปิดงานเวลา ๒๓.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี อีกทั้งยังได้รวบรวมกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของงานไว้อีกด้วย เช่น การออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ กว่า ๓๐๐ หน่วยงาน การเสี่ยงโชคชิงรางวัลการจำหน่ายสลากกาชาด การจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ฯลฯ

โดยในปีนี้ยังคงขอความร่วมมือให้ทุกท่านที่มาเที่ยวงาน ณ สวนลุมพินี เดินทางโดยรถสาธารณะเพื่อความสะดวก และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รวมถึงงดการใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เพื่อลดปริมาณขยะในงาน และท่องโลกงานวันกาชาดออนไลน์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่ www.งานกาชาด.com

#งานกาชาด #ออเจ้า #ย้อนวันวาน #งานวันกาชาด