หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา ทอดผ้ากฐินสามัคคี 108 ต้น 108 มหาบารมี ที่วัดจำปาสะเอิง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา ในหม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล พระราชโอรส พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระราชนัดดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นประธานในพิธี ทอดผ้ากฐินสามัคคี 108 ต้น 108 มหาบารมี เทิดไท้องค์ราชันถวายเป็นพระราชกุศล บูรพามหากษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์ เพื่อสมทบทุนสร้างฐานสมเด็จองค์พระปฐมขนาดหน้าตัก 19 เมตร สูง 59 เมตรและใต้ฐานพระจะสร้างเป็นถ้ำพญานาค 9 ตระกูล ทอด ณ วัดจำปาสะเอิง บ้านสะเอิง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระครูปลัด สุทธิเมธี ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดจำปาสะเอิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พร้อมคณะ นำโดย นายธนกฤต สิริหิรัญกร ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา หรือข้อโต้แย้งคณะ 2 อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค, คุณดวงปัทมา คดีเวียง เจัาของกิจการเดอะออเร้นจ์ จ.บุรีรัมย์, ดร.สิทธิศักดิ พัฒนชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต, พลตรีสหรัตน์ อุทธโยธา อดีตรอง กอ.รมน. จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมงานทอดผ้าพระกฐิน

#ทอดผ้ากฐินสามัคคี #วัดจำปาสะเอิง #สุรินทร์