รัฐนครโฮจิมินห์ซิตี้ เข้าหารือนายกเมืองพัทยา เป็นสื่อกลางเชิญนักธุรกิจกอล์ฟ🏒 ในพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ทัวร์นาเมนต์ ปลายปีนี้

(25 ต.ค. 66) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมประชุม Zoom Meeting การจัดแข่งขันกอล์ฟ ทัวร์นาเมนต์ โดยมีนายโฮ ควัง ฮึง รองประธานสโมสรกอล์ฟเขต 3 และสมาชิกคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจเขต 3 นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วยนครโฮจิมินห์ซิตี้ เล็งเห็นเมืองพัทยา ชลบุรี มีสนามแข่งขันกอล์ฟที่สวยงาม เหมาะสมต่อการจัดการแข่งกอล์ฟ ทัวร์นาเมนต์ โดยเชิญกลุ่มนักธุรกิจกลอฟ์ประเทศไทย เข้าร่วมชิงชัย กับกลุ่มนักธุรกิจกอล์ฟประเทศเวียดนาม ที่พัทยาช่วงเดือนธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพัทยาในกลุ่มเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจกันระหว่างการแข่งขันกอล์ฟ โดยจะจัดแข่งขันเป็นประจำทุกปี ปีละ 3 ครั้ง นอกจากนี้พร้อมเชิญนักธุรกิจชาวไทยในพัทยาไปร่วมแข่งขันกอล์ฟ ทัวร์นาเมนต์ ที่โฮจิมินห์ซิตี้ เช่นกัน เพื่อสลับสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ด้านนายกเมืองพัทยายินดีเป็นสื่อกลางในประสานงานกลุ่มนักธุระกิจกอล์ฟในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนครโฮจมินห์กับพัทยา สมาคมธุรกิจเขต 3 และสโมสรกอล์ฟเขต 3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างนักกอล์ฟเขต 3 กับพัทยา ทั้งนี้ยังต้องมีการหารือเกี่ยวกับแผนการจัดการแข่งขันอีกครั้งต่อไป


สนับสนุนข่าวโดย..
บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์
จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บาร์โค้ดครบวงจร ราคาถูก โทร. (02) 515-1244-50, Line: @labelone