มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรมจัดพิธีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณบรรพชนและดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว

มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรมจัดพิธีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณบรรพชนและดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม เชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 ของมูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม โดยมีนางสุดา ธิดารัตน์สกุล ประธานมูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยคุณวาณิช จำนงนรวุฒิ ประธานกิตติศักดิ์ถาวร คุณดารณี เทียมชีวะศิลป์ ประธานกิตติศักดิ์ถาวร คุณสุรเชษฐ ธิดารัตน์สกุล ประธานกิตติศักดิ์ถาวร คุณสุกิจ ก้องธรนินทร์ นายกสมาคมสกุลไชย นายกฤษฎา ประยูรไทย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะขาม นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี คณะกรรมการมูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม ประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

นางสุดา ธิดารัตน์สกุล ประธานมูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม เผยว่า มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม ได้จัดพิธีเทกระจาด หรือที่พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนเรียกว่า “พิธีซิโกว” ซึ่งเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณบรรพชนและดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการสร้างความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้เดินทางมารับแจกสิ่งของอุปโภค บริโภค ตลอดจนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางมูลนิธิฯ นับว่าเป็นมหากุศลอันประเสริฐยิ่ง

ทั้งนี้ มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรมได้แจกข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นแก่ผู้ยากไร้ มอบเงินช่วยเหลือหน่วยงานกาชาดและหน่วยงานสาธารณกุศลของจังหวัดกาญจนบุรี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนเป็นประจำเสมอมา และในวันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ มอบเงินช่วยการจัดงานกีฬาแห่งชาติ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมมอบทุนการศึกษาคนละ 500 บาท จำนวน 430 ทุน และแจกข้าวสารอาหารแห้งมูลค่าชุดละ 700 บาท จำนวน1,000 ชุด

มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม ได้ก่อสร้างพระวิหารกวงอิมสุนทรธรรม เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สวยงาม เป็นสถานปฏิบัติธรรม และมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นสง่า องค์เจ้าแม่กวนอิมสูง 18 เมตร ยืนบนฐาน 8 เหลี่ยม สลักด้วยหินหยกขาว 88 ชิ้นจากจีน น้ำหนักรวม 220 ตัน ภายในมูลนิธิยังมีสิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีน มีรูปปั้นสิ่งศักดิ์ในวิหารใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแคว ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกาญจนบุรี