“ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ” พร้อมด้วยคณะ วปอ.58 ร่วมกิจกรรม CSR หมู่เสือ วปอ.58 มอบสิ่งของให้กับครู และนักเรียน จังหวัดนครราชสีมา

คุณ ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ พร้อมด้วยคณะ วปอ 58 ร่วมกิจกรรม มอบสิ่งของ อุปกรณ์ computer PC และ notebook, โต๊ะ – เก้าอี้, อุปกรณ์กีฬา, มอบขนม – ไอศครีม, เลี้ยงอาหารกลางวัน, จัดสร้างห้องสุขา สำหรับนักเรียน แยกชาย กับหญิง มอบขนมไอศครีม เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้ครู และตัวแทน นักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน โดยมี โรงเรียน บ้านเขาวง, โรงเรียน บ้านทะเล, โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม, โรงเรียน บ้านโคกโจด ห้องประชุม รร.บ้านเขาวง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

สำหรับความเป็นมาของกิจกรรม csr หมู่เสือ วปอ 58 มาจากแนวคิด การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน หรือสถานศึกษา สถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อเป็นการบรรเทาความขาดแคลน และตอบแทนสังคม ในคราวเดียวกัน

ซึ่งกิจกรรมแต่ละปี ก็จะมาจากการนำเสนอของคนในกลุ่ม บางปีเน้นสร้างที่พักให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย บางปีเน้นคนพิการ บางปีเน้นโรงเรียน

บุคคลากร ที่เป็นผู้ริเริ่ม กิจกรรม csr นี้คือ
พล.อ. กนก ภู่ม่วง หน. หมู่เสือ
นาง ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ จาก บริษัท คาราบาวกรุ๊ป
นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ จาก บริษัททิปโก้แอสฟัลท์
นาง ปนัดดา เจริญจิตมั่น จาก บริษัท jcj พลาสและเป็นเลขานุการหมู่เสือ