สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ จัดสร้างเหรียญประวัติศาสตร์ เหรียญพุทธศิลป์ รุ่น “ครบรอบ ๖๕ ปี ช่างกลพระนครเหนือ”

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ไทย วันธงชัยตามคติไทย สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ จัดสร้างเหรียญประวัติศาสตร์ เหรียญพุทธศิลป์ รุ่น “ครบรอบ ๖๕ ปี ช่างกลพระนครเหนือ” โดยได้จัดพิธีเทวาภิเษก และ พุทธาภิเษก ณ แท่นบูชาองค์พระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ผศ.ดร. ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย, อาจารย์ ประสิทธิ์ แพงเพชร ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ผศ. กมล พรหมหล้าวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คุณ จุลินทร์ รังสีสิงห์พิพัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และคณะ, คุณ ฐิตินพ พนังวิเชียร นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี และคณะ, คุณ กรัณ ศรกาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, อาจารย์ จำนงค์ วุฒิพงศ์ อดีตหัวหน้าสาขาผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์, คุณ สมเกียรติ วิจิตรพนมศิลป์ นายกสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ, คุณ สมยศ วัชรสกุลเดช อดีตนายก สมาคมนักเรียนเก่า ชกพ., คุณ วันชัย รังสีพรหม ที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่า ชกพ. เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ในพิธี มีพระสงฆ์สวดพุทธาภิเษก พระเกจิคณาจารย์นั่งปรก อธิษฐานจิต โดย พระเกจิคณาจารย์ นั่งปรก อธิษฐานจิต ๕ รูป ประกอบด้วย พระ ภาวนาวิสุทธิ์ธิโสภณ วิ. (เจ้าคุณพระมหาสุรศักดิ์) เจ้าอาวาส วัดประดู่ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, พระครู ปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร ฐิติญาโณ) เจ้าอาวาส วัดดอนยายหอม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, พระ นันทวิริยาภรณ์ (เจ้าคุณอ่าง สิริจนฺโท) เจ้าอาวาส วัดใหญ่สว่างอารมณ์, พระ มงคลวโรปการ (หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญ อุตตมปญโญ) เจ้าอาวาส วัดชินวรารามวรวิหาร(พระอารามหลวง) จังหวัดปทุมธานี, พระอาจารย์ อภิญญา คนุตฺตโม วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ จัดสร้างเหรียญประวัติศาสตร์ เหรียญพุทธศิลป์ รุ่น “ครบรอบ ๖๕ ปี ช่างกลพระนครเหนือ” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเหรียญพุทธศิลป์ เพื่อเป็นของที่ระลึกในวาระครบรอบ ๖๕ ปี และจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินการของสมาคมฯ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ ศูนย์พระนครเหนือ การจัดสร้างเหรียญพุทธศิลป์ รุ่น “ครบรอบ ๖๕ ปี ช่างกลพระนครเหนือ”

ครั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ ได้ทำการออกแบบโดยนำไฟล์ 3D สแกน จากองค์จริง มาลดขนาดประดิษฐานประหนึ่งอัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมเป็นประธานกลางดวงใจศิษย์ช่างกลพระนครเหนือทุกคน ซึ่งองค์พระวิษณุกรรมได้ยกลอยองค์สูง เหนือ 4 เฟือง ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งในสี่เฟืองทองของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนด้านหลังของเหรียญ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ในนาม ศูนย์พระนครเหนือ” ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน