ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู นำคณะทำบุญใหญ่ จัดพิธีบวงสรวงพระราหู เสริมสิริมงคล วันคล้ายวันเกิด!!

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มูลนิธิพระราหู สถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์ ตำบล บัวลอย อำเภอ หนองแค สระบุรี โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และ ประธานที่ปรึกษา “มูลนิธิพระราหู” พร้อม ภริยาและ คุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู รวมทั้งคุณฐิติมา อภิธรรมวงศ์ ประธานบริหารบริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัดและครอบครัว จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมฉลองพระใหม่ และได้จัดพิธีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลม (จำลอง) รวมทั้ง จัดพิธีบวงสรวงองค์พระราหู เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ปี พ.ศ.2565

โดยมี พระครูวิกรมวุฒิธรรม (ปภงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดบ้านบกน้อย เมตมาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ คนในครอบครัว กลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อนพ้องน้องพี่เดินทางมาร่วมพิธีฯอย่างเนืองแน่น อาทิ พลเอก ชนาธิป บุนนาค คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี, นาย ศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), นาย มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ, พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช. กมค. และ ภริยา, ดร. เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์, นาย สัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครสวรรค์ เขต 3 และ นาย ฝันเด่น จรรยาธนากร กลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน มาร่วมพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลครั้งนี้

สำหรับมูลนิธิพระราหู และสถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์แห่งนี้ เป็นการริเริ่ม มาจาก ดร. หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ ซึ่งมีความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา และความศรัทธาต่อองค์พระราหู ดังนั้น จึงได้จัดสร้างองค์พระราหู และหลวงพ่อวัดบ้านแหลม(จำลอง) ประดิษฐานไว้ในสถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์แห่งนี้ เพื่อให้ศาสนิกชน ประชาชนทั่วไปที่มาปฏิบัติธรรม ได้กราบไหว้สักการะบูชา เพื่อเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจต่อไป

ที่ผ่านมา“มูลนิธิพระราหู” ได้ร่วมกับ นายฝันเด่น จรรยาธนากร กลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม และโครงการต่างๆเกี่ยวกับการกุศล มาตลอด เช่นโครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทั่วทุกภาค มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา รวมทั้ง รับซื้อข้าวสารจากเกษตรกรเพื่อนำไปช่วยเหลือประขาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้มอบรถกู้ชีพกู้ภัยให้หน่วยกู้ภัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินให้ทันท่วงที