อาจารย์ธานินทร์ ชุมนุม พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สมาคมช่างผม – เสริมสวยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ธานินทร์ ชุมนุม อุปนายก ฝ่ายศิลปะการแสดง สมาคมช่างผม – เสริมสวยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีลูกศิษย์มากมาย ทางสมาคมฯ ทำหนังสือขอพระราชทานรางวัลเกียรติบัตร พ่อตัวอย่างแห่งชาติพร้อมโล่เกียรติคุณ งานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ และขอให้มีความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง ยิ่งขึ้น ตลอดไป ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมชั้น ๔ เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดย คุณพ่อ อ.ธานินทร์  ชุมนุม และแม่ อ.ประทุมรัตน์ ณ บางช้าง มีลูกชาย 1 คน ลูกสาว 3 คน คือ นาง วาทินี ชุมนุม, นาง นัฐิตา ชุมนุม, นาง ธิรดา ชุมนุม, ธนัญชย์ ชุมนุม