ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด “อักษร กย” ( ก้าวหน้ายิ่งใหญ่ เกรียงไกรยั่งยืน)

นาย ประวิทย์ กิจประยูร ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด “อักษร กย” ( ก้าวหน้ายิ่งใหญ่ เกรียงไกรยั่งยืน) สำหรับรถเก๋ง รถปิคอัพ 4 ประตู จำนวน 301 หมายเลข ทำการประมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะปิดประมูลใน วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
.
สำหรับการประมูลทะเบียนรถเลขสวย กรมการขนส่งทางบกได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่กำหนดในกฎกระทรวงจำนวน 301 หมายเลข ออกทำการประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลที่ www.tabienrod.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี 034-520893-4,034-520515 หรือสายด่วน 1584

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการประมูล ได้เลขทะเบียนรถเป็นเลขสวยพิเศษ มีให้เลือกถึง  301 หมายเลข แผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นภาพกราฟิก เอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขทะเบียนที่ได้จากการประมูล สามารถจดทะเบียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอลำดับหมายเลข หมายเลขที่ได้จากการประมูล เป็นกรรมสิทธิ์และมรดกตกทอดของผู้ประมูลได้ และยังสามารถโอนสิทธิ์ในหมายเลขประมูลให้กับบุคคลอื่นได้ สามารถนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยดำเนินการขอเปลี่ยนจาก หมายเลขทะเบียนเดิมเป็นหมายเลขทะเบียนประมูลได้

ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนและสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง