พิธีมอบโล่ประกาศนียบัตรในโอกาสปัจฉิมนิเทศ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 25 ตค 65 ท่าน อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศนียบัตรในโอกาสปัจฉิมนิเทศ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

โดย ดร.ธีรพล มั่นพิริยะกุล และ ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร พร้อมผู้บริหารครบทีม ดร.สิริลักษณ์ พรโชคชัย, ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ และนาย ธนนนท ตุลาวสันต์ รองผู้อำนวยการหลักสูตร ให้การต้อนรับ

หลักสูตร เดอะ มีเดีย (New Normal) รุ่นที่ 2 เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ต้องการทันยุคสมัย เรียนรู้การใช้สื่อในยุคดิจิตอล เท่าทันกระแสสังคมของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

โดย ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึง ดารานักแสดง influencer ชั้นนำของประเทศไทย อาทิ พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี (โฆษกกองทัพอากาศ) คุณ บุญสืบ ขลิบเพ็ง (ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม)

ดร. ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ (ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) คุณ สมยศ เชาวลิต (กรรมการผู้จัดการบริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด) คุณ แคทรียา อิงลิช (นักร้อง/นักแสดง) คุณ ปกฉัตร เทียมชัย (นักแสดง)

ทั้งนี้ หลักสูตร The Media New Normal กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่3 สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.themedia2021.comหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0984652328