ถวายเรือท้องแบนและน้ำปานะ แก่วัดปรมัยยิกาวาส เนื่องจากน้ำท่วมสูง

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2565 พ.ต.อ.ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ผกก.(สอบสวน) บก.สส.บช.น. พร้อมกัลยาณมิตร ร่วมถวายเรือท้องแบน และน้ำปานะ แก่ วัดปรมัยยิกาวาส ต. เกาะเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

โดยในขณะที่ สถานการณ์น้ำท่วมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี