ททท. ปลุกกระแส ท่องเที่ยวชุมชน 5 ภูมิภาค เริ่มที่ พิพิธบางลำพู ชุมชนท่องเที่ยวสุด amazing หวังสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นาย สิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานในพิธีแถลงข่าวฯ พร้อมด้วย นาย ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นาย สิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีแถลงข่าวฯ พร้อมด้วย นาย ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, พลตำรวจตรีหม่อมหลวง สันธิกร วรวรรณ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1, นาย บุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท., นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), นาย ชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ, นางสาว ปานทิพย์ ลิกขะไชย ประธานชมรมเกสรลำพู และผู้สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในย่านบางลำพู, นาย เปรมณัช สุวรรณานนท์ ผู้แทนนักท่องเที่ยว

ร่วมเปิดตัวโครงการ “ชุมชนธรรมดา…น่าเที่ยว” ณ พิพิธบางลำพู กรุงเทพมหานคร เพื่อเดินหน้ากระตุ้นการเดินทาง พร้อมรับเทรนด์ท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ที่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวเชิงชุมชน พร้อมเปิดตัว 15 ชุมชนท่องเที่ยวจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่ระดับสากล

โครงการ “ชุมชนธรรมดา…น่าเที่ยว” ดำเนินการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า และ Amazing ไม่เหมือนใคร อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพทั่วประเทศไทย โดยคัดเลือก ชุมชนท่องเที่ยวจาก 5 ภูมิภาค จำนวน 15 ชุมชน ได้แก่
.
📌ภาคเหนือ ประกอบด้วย ชุมชนท่าชัย จ.สุโขทัย, ชุมชนบ้านบึงกระจังงาม จ.นครสวรรค์ และชุมชนออนใต้ จ.เชียงใหม่
.
📌ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย, ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ และชุมชนสุขสมบูรณ์ จ.นครราชสีมา
.
📌ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชุมชนบางกอบัว จ.สมุทรปราการ, ชุมชนธรรมชาติล่าง จ.ตราด และชุมชนบ้านทะเลน้อย จ.ระยอง
.
📌ภาคกลาง ประกอบด้วย ชุมชนบางลำพู กรุงเทพฯ, ชุมชนคลองตาจ่า จ.สมุทรสงคราม และชุมชนบ้านพุแค ตลาดหัวปลี จ.สระบุรี
.
📌ภาคใต้ ประกอบด้วย ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จ.ยะลา, ชุมชนบ้านแหลม จ.นครศรีธรรมชาติ และชุมชนบ้านหัวเขา อ.สิงห์นคร จ.สงขลา

นอกจากนี้ ยังได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ระหว่างชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง นำเสนอผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อหมุดหมายในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า แตกต่างและน่าประทับใจ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/amazingvillage

#ชุมชนธรรมดาน่าเที่ยว #AmazingThailand #พิพิธบางลำพู