สรุปการอบรมหลักสูตรยุทธวิธีการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สรุปการอบรมหลักสูตรยุทธวิธีการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยบูรณาการของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ ภ.6 ปีงบประมาณ 2565 (Save ผาผึ้ง) ระหว่างวันที่ 16 – 27 ส.ค.65

โดยทำการฝึก ณ กก.6 บก.กฝ. บช.ตชด. อ.เมือง จว.สุโขทัย และฝึกเสมือนจริง ณ บ้านผาผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก ตำรวจภูธรภาค ๖ (ปฏิบัติการ SAVE ผาผึ้ง) การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสมบูรณ์แบบ