รมช.กนกวรรณ เยี่ยมชมการสาธิต-ฝึกอาชีพของ กศน.-อาชีวะ ที่จัดแสดงภายในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการสาธิตและการฝึกอาชีพของ กศน. ที่ร่วมจัดแสดงภายในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
.
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน.และสถานศึกษา กศน. ได้มาร่วมจัดการสาธิตและการฝึกอาชีพ ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมชมนิทรรศการการสาธิตและฝึกอาชีพกับ กศน. ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565

โดยมีสำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน 15 แห่ง เข้าร่วม อาทิ ศูนย์ฝึกอาชีพวงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมวงเดือนดารา ข้าวตู พวงมาลัยริบบิ้น การปักผ้า สำนักงาน กศน. กทม. ผลิตภัณฑ์มาลัยทิชชู พานบายศรี ขนมไทย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนไทยอุตรดิตถ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ผ้าขาวม้ากะเหรี่ยง สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง ปักผ้าชุดเครื่องโขน สีครามธรรมชาติย้อมผ้า สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ดอกไม้บูเก้ จานรองแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา ผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ ตลอดจนวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เป็นต้น

โดยบรรยากาศภายในงานวันนี้ มีประชาชนสนใจมาเยี่ยมชมนิทรรศการฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็มีผู้สูงอายุมาร่วมงานด้วย เป็นการสร้างความสุขกายสุขใจ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ กศน. ที่เน้นการพัฒนาทักษะผู้สูงอายุ “สูงวัย ใจสมาร์ท” ในหลายมิติ ทั้งมิติสุขภาพ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ เป็นต้น