สุรียา ยีลูมา นั่งตำแหน่งกรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน มั่นใจนโยบายพรรคตอบโจทย์ปัญหาปากท้อง 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

พรรคพลังชาติไทย เปลี่ยนชื่อมาเป็น พรรครวมแผ่นดิน จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ที่โรงแรมรามาการ์เด้น เมื่อ วันที่ 1 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา ซึงมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งหมด 14 คน ประกอบด้วย พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็น หัวหน้าพรรค, นางบุญญาพร นาตะธนภัทร, พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ อดีต ผอ.ช่อง 5 และ พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค

ขณะที่ นายจำลอง ครุฑขุนทด เป็นเลขาธิการพรรค, นายณัฐพล ทองคำ เหรัญญิกพรรค, นายมนตรี พรมวัน นายทะเบียนสมาชิกพรรค, นายคมสันต์ พันธุ์วิชาติกุล โฆษกพรรค, นายชิงชัย ก่อประภากิจ, นายมาโนช อุณหกาญจน์กิจ, นายเฉลิมพล ระดาพัฒน์, นายสุรียา ยีลูมา, น.ส.กานดา ถาวรประพาฬ และพันเอก ธีรเดช เบญจาธิกุล เป็นกรรมการบริหารพรรค

ทางด้าน นายสุรียา ยีลูมา อดีตผู้ลงสมัคร สส. พรรคพลังประชารัฐ ผู้คลุกคลีกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส ซึ่งล่าสุดย้ายเข้าสู่พรรครวมแผ่นดิน พร้อมนั่งตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค เปิดเผยว่า การย้ายเข้าสู่บ้านใหม่ของตนในครั้งนีก็เพราะมีความศรัทธาต่อแนวนโยบายของพรรครวมแผ่นดิน ซึ่งนำโดย พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรค ซึ่งมีทิศทางการทำงาน การบริหารงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบพรรคการเมือง ด้วยนโยบายลดความขัดแย้ง และยังได้รวบรวมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วประเทศมาช่วยทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนอันเป็นนโยบายหลักของพรรค ซึ่งก็ตรงกับแนวทางการทำงานของตน ซึ่งวางเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาในเรื่องปากท้องของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคสามมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ในช่วงตลอดระยะวลาที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนใน จ. นราธิวาส เขต 4 ประกอบด้วย อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างใกลที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจ และ ที่ดินทำกิน ซึ่งตนได้มีการรับฟังปัญหาต่างของพี่น้องในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งตนรับทราบถึงปัญหา เข้าใจความต้องการ และตนก็พร้อมที่จะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนนโยบายพรรครวมแผ่นดิน ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ เรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ก็คงเป็นเรื่องนโยบาย ในการที่จะยกระดับการเกษตรของไทยไปสู่อุตสาหกรรมการเกษตรที่สมบูรณ์ รวมทั้งนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งตนคิดว่าสองนโยบายนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาปกท้องให้แก่ประชาชนได้ สุรียา ยีลูมา กล่าว