‘ดร.หิมาลัย’ ปธ.ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น 103 ร่วมยินดีสมาคมฯครบ 90 ปี

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานศิษย์เก่าสวนกุหลาบ​วิทยาลัย​รุ่น 103 นำคณะฯร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสครบรอบ 90 ปี สมาคมฯ!!

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2565 ณ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตดุสิต กทม. โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานศิษย์เก่าสวนกุหลาบ​วิทยาลัย​รุ่น 103 พร้อมด้วย นาย อุดม ฉายศิริ ผู้จัดการสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย, นาย พงศ์ภักดิ์ นิคมภักดี ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 103, นาย ธรรมณัฐ เหมือนพะวงศ์  ​ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 103 และคณะฯ

ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับ นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมร่วมกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “9 ทศวรรษสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย และก้าวสู่ทศวรรษที่ 10” ในครั้งนี้