ร้องศูนย์ยุติธรรมฯโรงงานเผายาง สร้างมลพิษสะกิดมาเป็นปี แต่ไร้ผู้แก้ไข

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ บางเขน กทม. บริษัทบลูโอเรียนทอล จำกัด โดย นาย สุวิทย์ วนรัตนชัย กรรมการผู้จัดการบริหาร ต. ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม

ได้เข้าร้องเรียนต่อ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี นาย ปริญญ์วัฒน์ เปี่ยมปิ่นวงศ์ หัวหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และ ดร.ปรัชญา สอนศิริ ที่ปรึกษาเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มารับเรื่องร้องเรียนแทน จากกรณีปัญหาเกี่ยวกับ โรงงานเผายางปฐมชัยไฮเทค ตำบลทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสนจ.นครปฐม สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษทางอากาศ

โดยโรงงานแห่งนี้ ได้ทำการเผายางเพื่อสกัดน้ำมันขาย ทำให้เกิดฝุ่นละอองเป็นคราบคาร์บอน ส่งกลิ่นเหม็น ในบริเวณพื้นที่สีเขียว และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปตามขั้นตอน ถึง ผู้ว่าราชการ จังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม แต่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จากโรงงานต้นเหตุ

จนทางบริษัท บลูโอเรียนทอล จำกัด ซึ่ง ผลิตน้ำดื่ม และซัก อบ รีด มีผลกระทบโดยตรงไม่สามารถประกอบกิจการได้ ต้องหยุดทำงานในเวลาที่มีการเผาในแต่ละวัน จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหา โรคทางเดินหายใจกับประชาชนทั่วไป แต่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแก้ปัญหาได้