พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๒ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล.

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 65 ศรชล.ภาค 2 โดยพล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายให้กับหน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จังหวัดสงขลา (นก.ศรชล.จว.สข.)

ซึ่งประกอบด้วย ศรชล.จังหวัดสงขลา , ศคท.จว.สงขลา , ทรภ.2 , กองกำกับการ 7 ตำรวจน้ำ ,ชุดสหวิชาชีพ PIPO จว.สงขลา และคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสงขลา (14 หน่วยงาน)  เพื่อออกปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฏหมายในทะเลของ ศรชล.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ระหว่าง 7 – 9 ก.ค. 65

ณ ท่าเทียบเรือ ฐท.สข.ทรภ.2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา โดยมีเรือเข้าร่วมปฏิบัติการ 2 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงศรีราชา (ทรภ.2) และ เรือตรวจการณ์ตำรวจน้ำ 513(ตรน.) พร้อมกำลังพล จำนวน 30 นาย ในการนี้ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ได้ร่วมลงเรือหลวงศรีราชา ติดตามการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้  ผลการปฏิบัติการตรวจเรือประมงในทะเล จำนวน 9 ลำ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย