แก้ไขคุณภาพน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่!! รัฐร่วมมือเอกชน ทดสอบจุลินทรีย์ พิโก รอพิสูจน์ภายใน 20 วัน

โครงการนำร่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ คูเมืองเชียงใหม่ ด้วยสุดยอด “จุลินทรีย์ พิโก” นาย จิรวัฒน์ คณาวชิราประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีออนด์ 32 จำกัด เปิดเผยว่า ในวันนี้ทางบริษัทได้เรียนเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นาย เมธิศ วุฒิฉายานันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นาย พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นาย ปกรณ์ จีนาคำ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูน นาย ประภัสร์ ภู่เจริญ ท่านผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ นาย สมคิด ปริมิตร สื่อมวลชน เพื่อร่วมทดสอบจุลินทรีย์ พิโก

กิจกรรมในวันนี้ถูกจัดขึ้น โดยมุ่งหวังให้น้ำในคูเมืองเชียงใหม่ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยเป็นการนำร่อง เริ่มต้นทำงานด้านการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ที่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความสำคัญ และเปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้น้ำ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคูเมืองได้รับการบำบัด ให้ใส สะอาด ยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการธรรมชาติบำบัด ซึ่งหมายถึง การนำจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่คัดสรรมาใช้ประโยชน์ เพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การจัดงานในวันนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท บีออนด์ 32 จำกัด

ทางด้าน นาย เมธิศ วุฒิฉายานันท์ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า โครงการนำร่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ คูเมืองเชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนของคนเชียงใหม่ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ต่อไปนี้ เราจะมีน้ำที่ใส สะอาด เราจะมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีสิ่งแวดล้อม บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ที่ดีขึ้น เพื่อให้คุณภาพชีวิตของเรา และของลูกหลานเรา รวมถึงคนรุ่นหลังที่เขาจะมีโอกาสได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติและคุณภาพน้ำที่ดีได้กลับคืนมาอีกครั้ง ซึ่งกระผมใคร่ขอขอบคุณทุกภาคส่วน และทุกคนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและมาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อให้โครงการดี ๆ เช่นนี้ เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ บ้านของเรา ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง ทีมงาน ทุก ๆ ท่าน ได้ดำเนินภารกิจที่สำคัญนี้ ประสบความสำเร็จ

สำหรับช่องทางการติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท บี ออนด์ 32 จำกัด 148 ม.23 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 088 619 5449
.
website : www picothai.com  และ www.picobon32.com หรือ Line : @pico32