รอง ผอ ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของ หน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เดินทางลงพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือศูนย์ปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของ หน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จังหวัดปัตตานี ตามแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฏหมายในทะเลของจังหวัดปัตตานี ในการนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จังหวัดปัตตานี (นก.ศรชล.จว.ปน.) ก่อนออกปฏิบัติงาน

นก ศรชล.จว.ปน. จัดตั้งขึ้นตาม คำสั่งของ พล.ร.ท.สุนทร คำคล้าย ผอ.ศรชล.ภาค 2 โดยให้ ศรชล.จังหวัดปัตตานี บูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 2 ศรชล.จว.ปัตตานี, ศคท.จว.ปัตตานี, สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี, กอ.รมน.จว.ปัตตานี, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

สำนักงานทรัพยากรและชายฝั่งที่ 9 ด่านศุลกากรปัตตานี, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี, สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี, สถานีตำรวจน้ำ 2 กก.7 บก.รน. ตรวจคนเข้าเมือง จว.ปัตตานี, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และด่านตรวจประมงปัตตานี, โดยมีเรือเข้าร่วมปฏิบัติการ จำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือตรวจประมงทะเล 609, เรือตรวจการณ์ประมงทะเล 209, เรือทรัพยากร 204 ในการออกปฏิบัติการครั้งนี้มีระยะเวลาในการออกปฏิบัติการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค.65 ให้กำลังพลทุกนายเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก