ศรชล. ภาค ๒ อำนวยการ… ฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และ “การขจัดคราบน้ำมันในทะเล”

เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๕ พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล. ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และการขจัดคราบน้ำมันในทะเล ประจำปี งป.๒๕๖๕ ณ อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค ๒ มีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึก จำนวน  ๓๐ หน่วย การฝึกในวันนี้ (๑๓ มิ.ย.๖๕) เป็นการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ(Tabletop Exercise TTX) ณ โรงแรมราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี

และในวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๕ จะทำการฝึกในพื้นที่จริง ในพื้นที่บริเวณแหลมโจรคร่ำ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี การฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์การฝึก คือ
.
๑. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การขจัดคราบน้ำมันในทะเล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิและอาสาสมัคร มีทักษะ ความชำนาญการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งการช่วยเหลือ การอพยพและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
.
๒. เพื่อเป็นการทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ของหน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการคันหาและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางทะเล  การขจัดคราบน้ำมันในทะเล ให้มีความพร้อมใช้งานได้ทันที
.
๓. เพื่อให้เกิดความมั่นใจความปลอดภัย ในการท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมทางทะเล แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่

#ศรชลภาค๒ #ฝึกค้นหา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล #ขจัดคราบน้ำมันในทะเล