สำนักสวัสดิการทหาร เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

วันที่ 4 มิถุนาฯ 65 พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน บก.ทท. รุ่นที่ 2 งบประมาณ 2565 (21 พ.ค. – 28 ส.ค. 65) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. และ คุณ บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ที่มีดำริในการพัฒนาศักยภาพบุตรหลานข้าราชการ บก.ทท. และผู้สนใจที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง ให้มีความสามารถโดดเด่นในด้านการศึกษา กิจกรรมดนตรี และกีฬา เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัว กิจกรรมจะมีขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ภายใต้การกำกับดูแลของ กสก.สสก.ทหาร ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท.

#สำนักสวัสดิการทหาร #โครงการ #พัฒนาศักยภาพเยาวชน