Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

แวดวงเสริมสวย ช่างทำผมคึกคัก! ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิด อ.อาวุโส ในเดือนพฤษภาคม ถึง 3 ท่าน

จัดวันเกิดพร้อมกันในเดือนพฤษภาคม โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มี นายก ณัฐวัฒน์ ปิยะศิริภัณฑ์ นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 พ.ค 65 แวดวงเสริมสวย-ช่างผม ได้ร่วมจัดวันเกิดพร้อมกันในเดือนพฤษภาคม โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มี นายก ณัฐวัฒน์ ปิยะศิริภัณฑ์ นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย โดยเกิดวันที่ 26 พฤษภาคม, อาจารย์ธานินทร์ ชุมนุม ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านเสริมสวยคร่ำหวอดอยู่ในวงการเสริมสวยมายาวนาน โดยเกิดวันที่ 27 พฤษภาคม, อาจารย์เอี่ยมอมร หวังถาวรเสถียร โดยเกิดวันที่ 28 พฤษภาคม

ณ ห้องอาหารสยามพาราไดซ์ ย่านงามวงศ์วาน โดยมีบรรดาเพื่อนๆ ร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง อาทิ คุณ พจน์เวท เต็มนิรันรัตน์ อติตนายกสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย ท่าน ปฎิวัติ บารมีอนันท์ และ คุณ วราภรณ์ ทัตวิมล นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และอาจารย์ช่างผม อีกหลายท่านเข้าร่วมแสดงความยินดี