ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ชวนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชมศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะครบวงจร ป่าชายเลนจังหวัดระยอง

พื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่อยู่ใจกลางเมืองและมีความหลากหลายของพืชพันธุ์นานาชนิดโอบล้อมอยู่กว่า 500 ไร่
.
เป็นแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองของคนระยอง ที่นักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยไม่ต้องเดินทางไกลให้ได้อย่างใกล้ชิด เช่น .
– สัมผัสธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น สูดอาการสดชื่นใจกลางเมืองระยอง
– แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในการศึกษาดูงาน
– การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน
– กิจกรรม CSR การสร้างคอนโดปูเพื่อเสริมสร้างแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ
– สร้างห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน

ด้าน นาย ภุชชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ. สทช.1 กล่าวเสริมว่า ปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการขยะทะเลกลายเป็นกระแสสังคมและ หลายองค์กรต่างให้ความสำคัญและพยายามบูรณาการร่วมกันเพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จับมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดทำพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม สวนสาธารณะโขดปอ ชุมชนเนินพระ-เทศบาลนครระยอง

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินงานตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ไม่ว่าจะเป็น โมเดลศูนย์เรียนรู้ครบวงจรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าชายเลน การจัดการขยะและขยะทะเล ที่ดำเนินงานโดย IUCN การดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางในครัวเรือน โดย SCG Chemical การจัดการขยะปลายทางโดยใช้นวัตกรรม Litter trap ของ SCG การคิดค้นนวัตกรรมเรือถีบเก็บขยะของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยองและกลุ่มอนุรักษ์ และฟื้นฟูแม่น้ำระยองป่าชายเลน

รวมถึงนวัตกรรม River Plastic Trap ของมูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นต้นแบบ และการดำเนินการพื้นที่สาธิตโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ การติดตั้งตาข่ายดักปากท่อก่อนลงสู่ทะเล และนวัตกรรมทุ่นกักขยะบริเวณพื้นที่ป่าในเมืองและบูมกักขยะ ที่กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งได้ผลักดันดำเนินการจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
.
นาย ภุชชงค์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ และที่สำคัญคือ พี่น้องประชาชนจังหวัดระยอง ที่ร่วมกันจนประสบความสำเร็จ ซึ่งยกพื้นที่ต้นแบบแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ กับชุมชนในพื้นที่อื่นๆอีกต่อไป
.
https://fb.watch/d4l6Qr3Jqg