ศรชล.ภาค ๒ จว.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เพื่อแก้ไขปัญหาการสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำ

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ ประกอบด้วย พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี และ พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ อนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำ ได้ร่วมประชุมหารือ ในประเด็น แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำ ในพื้นที่สาธารณะ อ่าวบ้านดอน และแนวทางการพัฒนา โครงการก่อสร้างท่าเรือสำราญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาร่องน้ำเดินเรือตื้นเขินในพื้นที่ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมี พลเรือตรี สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๒ พาเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบ และ นาย ชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน ให้การต้อนรับ

#กรรมาธิการการคมนาคม #วุฒิสภา #แก้ไขปัญหา #สิ่งรุกล้ำลำน้ำ #พื้นที่สาธารณะ #ศรชลภาค๒ #สุราษฎร์