รมว.กก. เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี ชูจุดขาย “เสน่ห์วันวาน เมืองเหนือ ย้อนอดีตวัยเรียน”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ชูจุดขาย “เสน่ห์วันวาน เมืองเหนือ ย้อนอดีตวัยเรียน” พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA แก่สถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมี จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA ในพื้นที่ จํานวน 34 แห่ง จาก 10 หมวดประเภทกิจการ
.
โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, นาย อนุทิน ชาญวีรกูล, นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นาย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมอุไทย เฮอริเทจ จังหวัดอุทัยธานี

โดย “เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ (North Nostalgia)” นําเสนอความพิเศษในการท่องเท่ียวผ่านเมนูท่องเท่ียวที่สร้างสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 3 ประเภท ได้แก่ Nature to Keep, Food to Explore และ Thainess to Discoverโดยใช้สีณฮ่อม(NavyBlue)เป็นสีประจําภาค สื่อถึงความผ่อนคลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองเหนือ ที่มีความเรียบง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรม ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งภูมิภาค ภาคเหนือกําหนดพื้นที่นําเสนอเรื่องราวเสน่ห์วันวานเมืองเหนือ จํานวน 3 พื้นที่ ได้แก่ อุทัยธานี สุโขทัย และเชียงใหม่ โดยจังหวัดอุทัยธานี จะนําเสนอภายใต้ธีม “อุทัยธานี : เสน่ห์เมืองวันวาน ย้อนอดีตวัยเรียน” ส่งมอบประสบการณ์ วัยเด็ก รําลึกความสุขวันวานท่ามกลางบรรยากาศเมืองอุทัยธานีที่สงบ เรียบง่าย อาคารเรียนหลังเดิม ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ เหนือกาลเวลาของวิถีชีวิตชาวอุทัยธานีริมแม่น้ําสะแกกรัง โดยมีสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา โรงแรมอุไทย เฮอริเทจ (ที่พักที่รีโนเวทมาจากโรงเรียนอุทัยวิทยาลัย โรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอุทัยธานี) ตลาดเช้าริมแม่น้ําสะแกกรัง สะพานแขวนเกาะเทโพ วัดอุโบสถาราม บ้านจงรัก เป็นต้น

#เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ
#ย้อนอดีตวัยเรียน
#AmazingThailnd