ศรชล. จังหวัดปัตตานี เปิดปฏิบัติการ Maritime Together (Soft Power)

วันที่ 20 ก.พ. 65 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดปัตตานี เปิดปฏิบัติการ Maritime Together (Soft Power) เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องของชาวประมงพื้นบ้าน และร่วมหาทางออกร่วมกัน กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมี พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เป็นประธาน

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบไปด้วย นายอำเภอเมืองปัตตานี, ประมงจังหวัด, เจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขาปัตตานี, ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี, ด่านตรวจประมงปัตตานี, ศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางท่าเรือ จังหวัดปัตตานี และกลุ่มตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน จากบ้านแหลมนก รูสะมิแล บ้านบานา บ้านดาโต๊ะ บ้านบูดี บ้านบาราโหม เข้าร่วม จำนวน 40 คน  ณ ชมรมบ้านบานา อ.เมือง จังหวัดปัตตานี