คุณซี พัชระภรณ์ กนกกุล “ฉลองวันเกิดเรียบง่าย”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ กรมยุทธบริการทหาร ถ.รัชดาภิเษก เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ท่าน พล.ต.กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการ สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมฉลองเลี้ยงงานวันเกิด คุณซี พัชระภรณ์ กนกกุล โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ท่ามกลางเพื่อนๆ เช่น บอย วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด, สมชนก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผ.อ.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, นายเชษฐา พี.เซียวตง ผอ.เดลิมิเร่อร์ ออนไลน์ ร่วมแสดงความยินดี