ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีแถลงข่าวผลการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจภูธรภาค 7 โดย พลตำรวจโท ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และ พลตำรวจตรี ปรัชญา ประสานสุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ปป.) ได้สั่งการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย พลตำรวจตรี ไพโรจน์ คุ้มภัย ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี, พันตำรวจเอก บรรจง อมฤทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี (ปป.) และทุกหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง

วันที่ 19 มกราคม 2565 พลตำรวจตรี ไพโรจน์ คุ้มภัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมแถลงผล การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง และ ต่อเนื่องโดยมีการ รวมรวมข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักแข่งรถ ในทางสาธารณะ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มร้านค้า ร้านซ่อมรถ ร้านแต่งรถ และสายข่าว ในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบติดตามขยายผลการปฏิบัติงาน พร้อมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด กวดขันจับกุมรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ท่อเสียงดัง ดัดแปลงสภาพรถ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการร้านซ่อมรถ หรือตกแต่งรถในพื้นที่ที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแข่งรถ และเมื่อมีการจับกุมผู้กระทำผิดเด็กหรือเยาวชน ได้แจ้งให้บิดามารดา ผู้ปกครอง มารับทราบการกระทําของเด็กและเยาวชน เพื่อให้คําแนะนําตักเตือนหรือทําทัณฑ์บน

สำหรับผลการปฏิบัติในห้วงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2565 ที่ผ่านมามีการระดมกวาดล้างการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการ จับกุมผู้กระทำความผิดทั้งหมด 704 คน แบ่งเป็นฐานความผิดในการจับกุม ดังนี้ ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน 110 คน เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิด ไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น 107 คน ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือไม่มีใบอนุญาตขับรถแสดง ต่อหน้าเจ้าพนักงาน 227 คน ตรวจยึดท่อไอเสีย 255 คน และ ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 201 ราย
.
จากการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และ ผลการปราบปรามการแข่งรถที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนในการแจ้งเบาะแส ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมาตรการป้องกันเชิงรุก การปราบปราม ขยายผล และเฝ้าระวัง ส่งผลให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร การรวมกลุ่มแข่งรถในทาง แต่งรถ ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และอาชญากรรมต่างๆ ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
.
ภายหลังการแถลงข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้นำรถบดถนนทำการทำลายอุปกรณ์ท่อไอเสีย ที่ตรวจยึดไว้ได้ต่อหน้าสื่อมวลชน
.
โด่ง-น้ำริน ผู้สื่อข่าว จ.กาญจนบุรี